Academic Committee

Sr. No. Name Designation
1 Dr. Jaideep Das Deputy Commissioner
2 Shri. Arun Sharma Principal, KV AFS Naliya
3 Shri. K.R.Toppo Principal, KV Gandhinagar cantt
4 Shri. P.K.Jaswal Vice Principal, KV AFS Baroda
5 Shri. Ashok Rathi Vice Principal KV Ahmedabad Cantt
6 Smt. Nutan Singh HM, KV No.1 Sec-30 Gandhinagar
7 Shri. Anurag Bhatnagar Assistant Commissioner
8 Smt. Sarita Naswa Assistant Commissioner